Deutsch
English

PLÄNE & ANSICHTEN

Ansichten & Illustrationen

Ansicht LP16, 15 und 14
Ansicht LP16, 15 und 14
Ansicht LP16, 15 und 14
Ansicht LP16, 15 und 14 bei Nacht
Ansicht LP16, 15 und 14 bei Nacht
Ansicht Leipziger Platz und Mall of Berlin
Übersicht

Pläne

Übersicht EG
Übersicht 1. OG
LP14 Retailfläche EG
LP14 Retailfläche 1. OG
LP15 Retailflächen EG
LP15 Retailflächen 1. OG
Leipziger Platz Quartier / Mall of Berlin

© HGHI Holding GmbH
Leipziger Platz 16
D-10117 Berlin

Tel: +49 30-8049848-0
Fax: +49 30-8049848-11

E-Mail: hghi@hghi.de
Internet: www.hghi.de